10 Mart 2009 Salı

Başarının formülü

1. Toplum huzurunda konuşma. Toplumun önünde; birkaç veya binlerce kişi karşısında net ve ikna edici konuşabilmek. Etkili konuşmacılar her zaman kendinden emin, özgüven sergileyen ve etrafında bulunmaktan zevk alınan kişilerdir. İyi konuşabilmek, herhangi bir ürünü, fikri, ideolojiyi, dünya görüşünü aşılayabilme veya kabul ettirme ve satabilme yetisidir.
2. Yazışma. İyi yazışma yeteneği de iyi hitap etmenin avantajlarını aynen sağlıyor. İyi yazışabilme sadece dil bilgisi ve becerisi ile bağlantılı değildir. Bireyin düşüncelerini tutarlı ve yapısal olarak doğru aktarması ve hitap edeceği kesime göre uyarlaması gerekir. İyi yazışma iş hayatınıza, eğitim hayatınızda birçok kapının açılmasında etken olacak en önemli anahtarlardan birisidir.
3. Kendini yönetebilme. Başarı, etkin eylemle ilişkilidir. Nereye, ne zaman odaklanacağını bilmek ve disiplin çok önemlidir.
4. Çevre oluşturma (Networking). Oluşturduğunuz çevre sadece iş bulmak veya müşteri bulmak için değil, yaratıcılıkların yer bulduğu bir ekonomide, fikirlerinizi yaymak için de çok önemlidir. Özenle geliştirilen çevre kişisel ilişkilerle sınırlı kalmayacak, topluluğa hitap edecektir. Bu tarz etkileşimler yeni yaratıcılıkların yolunu açacak ve yeni fikirlerin oluşmasına yardımcı olacaktır.
5. Eleştirisel ve yapıcı düşünce. Günümüzün genç nesli her gün binlerce bilgiye maruz kalıyor. Bu bilgileri irdelemek, değerli olanlarını önemsiz olanlardan ayırt etmek, anlamını kavrayıp analiz etmek ve başka bilgilerle bağlantısını kurmak günümüzde zorunlu. Eleştirel ama yapıcı düşünce, bireylerin birbirinden farklılığını en belirgin şekilde gösterir.
6. Karar alma. Analizle eylem arasındaki en önemli köprü karar verebilme yeteneğidir. Eleştirel olmamak nasıl tehlikeliyse çok fazla ince eleyip sık dokumak, daha fazlasını istemek de aşırılık olur. Konuyu zamanında kavrayıp bilgiye dayalı karar alabilmek son derece önemlidir.
7. Matematik. Başarı için herkesin türev almayı bilmesi zorunlu değildir. Ancak sayılarla aklınızdan hızla çalışabilmeli, sonuca yakın tahminlerde bulunabilmelisiniz. Günümüzde birleşik faiz ve temel istatistiksel bilgileri de anlayabiliyor olmak, farklılık yaratacak başka bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Tüm bu beceriler bireye bilginin daha iyi analizi ve daha iyi karar alabilme yetisini sağlıyacaktır.
8. Araştırma. Herkes her şeyi veya her konuda biraz bir şey bilemez. Ancak, bilinmesi gerekene en kısa yoldan ulaşmak son derece önemlidir. Bu da günümüzde interneti, kütüphaneyi etkin bir şekilde kullanabilmeyi gerektiriyor, bazı durumlarda da yukarıda sözü edilen network’ünüzü...
9. Dinlenme. Stres sadece öldürmekle kalmıyor; insanın yanlış kararlar almasına, yanlış düşünmesine ve sosyal ilişkilerinde sorunlar çıkmasına neden olabiliyor. Çok çalışmak çok başarı demek değildir, tam tersine dinlenmeden çalışmak ihtiras demektir. Dinlenmeyi becerebilmek de aslında bir yetenek olan zamanını doğru planlamaktan geçiyor.
10. Temel muhasebe. Harcamalarınızı ve gelirlerinizi düzenlemeniz çok önemli. Artık bir projede harcadığınız vaktin elde edilen gelirle kıyaslanması bile çok önemli.

2 yorum:

EzGi dedi ki...

bunlar yeterliyse artık iş hayatına atılabilirim sanki :p

Sponza dedi ki...

Bir de sen(U) lazımsın!

bunların hepsini U içine toplayım uygulamalısın!